ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΠ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, MD, FEBS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ

• Χειρουργική Ογκολογία Μαστού • Ογκοπλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ

• Χειρουργική Ογκολογία Μαστού • Ογκοπλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική

ΟΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τί είναι η Ογκοπλαστική Χειρουργική;

Η Ογκοπλαστική Χειρουργική είναι η προσέγγιση, εκείνη με την οποία συνδυάζοντας αρχές τις χειρουργικής ογκολογίας με τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής, μπορούμε να επιτύχουμε ευρείες εκτομές στο μαστό και να αποκαταστήσουμε το φυσικό του σχήμα εξασφαλίζοντας άριστα ογκολογικά και αισθητικά αποτελέσματα. Θεωρείται η “ gold standard” προσέγγιση , ιδιαίτερα όταν το μέγεθος του όγκου είναι μεγάλο, οι βλάβες εντοπίζονται σε περιοχές του μαστού , όπου η συμβατική ευρεία εκτομή θα προκαλούσε σημαντική δυσμορφία στο μαστό, ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πλέον της μίας βλάβης στο ίδιο ή ακόμα και σε διαφορετικό τεταρτημόριο στο μαστό, επιτυγχάνοντας τη διατήρηση του μαστού σε περιπτώσεις, όπου παραδοσιακά η μαστεκτομή θα ήταν μονόδρομος.
Ο μαστός μετά το χειρουργείο εμφανίζεται με φυσικό σχήμα και πιο ανορθωμένος ανάλογα με τις ανάγκες τις γυναίκας. Σε περίπτωση ασυμμετρίας με τον άλλο μαστό μπορούμε να διορθώσουμε τη διαφορά με επέμβαση συμμετροποίησης, είτε σε πρώτο χρόνο είτε αργότερα.

Θεωρείται μια απολύτως ογκολογικά ασφαλής μέθοδος με πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών , το οποίο σε έμπειρα χέρια δεν ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό της συμβατικής ογκεκτομής.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Round Block Μαστοπλαστική

Χρησιμοποιείται συνήθως για όγκους που βρίσκονται στο άνω ημιμόριο του μαστού και σε περιπτώσεις μαστών με μικρού ή μεσαίου βαθμού πτώση, πρακτικά όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφαίρεση όγκου σε οποιοδήποτε τεταρτημόριο. Με μία τομή σαν donut γύρω από το σύμπλεγμα της θηλαίας άλου, αφαιρούμε τη βλάβη σε υγιή όρια και χρησιμοποιούμε τον εναπομείνοντα μαζικό αδένα για την αναδιαμόρφωση του μαστού. Η ουλή από το χειρουργείο είναι γύρω από το σύμπλεγμα της θηλής-θηλαίας άλου εκμεταλευόμενοι τη μετάπτωση του χρώματος του δέρματος στην περιοχή.

 

ΚΑΘΕΤΗ ΜΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (Madam Le Jour Mammoplasty)

Χρησιμοποιείται συνήθως για όγκους που βρίσκονται στο άνω ημιμόριο του μαστού και σε περιπτώσεις μαστών με μικρού ή μεσαίου βαθμού πτώση, πρακτικά όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αφαίρεση όγκου σε οποιοδήποτε τεταρτημόριο. Με μία τομή σαν donut γύρω από το σύμπλεγμα της θηλαίας άλου, αφαιρούμε τη βλάβη σε υγιή όρια και χρησιμοποιούμε τον εναπομείνοντα μαζικό αδένα για την αναδιαμόρφωση του μαστού. Η ουλή από το χειρουργείο είναι γύρω από το σύμπλεγμα της θηλής-θηλαίας άλου εκμεταλευόμενοι τη μετάπτωση του χρώματος του δέρματος στην περιοχή.

ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Wise Pattern

Χρησιμοποιείται κυρίως για υπερτροφικούς μαστούς με μεγάλου βαθμού πτώση και όγκους που βρίσκονται πρακτικά σε όλα σχεδόν τα ημιμόρια του μαστού. Η περίσεια δέρματος, ο όγκος και ο πλεονάζον μαζικός αδένας αφαιρείται και το τελικό αποτέλεσμα της ουλής είναι σαν μία ανεστραμμενη άγκυρα. Σαν αποτέλεσμα, ο μαστός είναι ανορθωμένος με μέγεθος ανάλογα τις επιθυμίες-ανάγκες της γυναίκας και η θηλή βρίσκεται σε υψηλότερη θέση. Όπως και στην κάθετη μαστοπλαστική για την επίτευξη του ίδιου αισθητικού αποτελέσματος στον ετερόπλευρο μαστό μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την ίδια τεχνική κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού χειρουργείου, είτε σε δεύτερο χρόνο μετά το πέρας των συμπληρωματικών θεραπειών.

 

ΠΛΑΓΙΑ/ΕΣΩ ΜΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (Lateral/Medial Mammoplasty)

Χρησιμοποιείται κυρίως για όγκους στην έξω επιφάνεια του μαστού. Με μία τομή σαν donut γύρω από τη θηλή, η οποία επεκτείνεται στην πλάγια επιφάνεια του μαστού αφαιρείται ο όγκος μαζί με την περίσεια δέρματος και επανατοποθετείται η θηλή.

 

J ΜΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Αφορά κυρίως όγκους στο κατώτερο έξω τεταρτημόριο του μαστού

V ΜΑΣΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Αφορά κυρίως όγκους στο κατώτερο έσω τεταρτημόριο του μαστού

GRISSOTI FLAP

Αφορά κεντρικούς όγκους που βρίσκονται πίσω από τη θηλή. Με την τεχνική αυτή μεταφέρουμε μία νησίδα δέρματος και μαζικού αδένα στο σχήμα της θηλής, χρησιμοποιώντας κρημνό από τον παρακείμενο μαζικό αδένα βελτιστοποιώντας το αισθητικό αποτέλεσμα.