ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΠ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, MD, FEBS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ

• Χειρουργική Ογκολογία Μαστού • Ογκοπλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ

• Χειρουργική Ογκολογία Μαστού • Ογκοπλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική

ΒΛΑΒΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ

Οι βλάβες υψηλού ρίσκου είναι μία ετερογενής κατηγορία βλαβών που αφορούν το μαστό , οι οποίες συνήθως ανευρίσκονται τυχαία κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening) και χαρακτηρίζονται από την παρουσία ή την απουσία κυτταρικής ατυπίας. Ταξινομούνται ως βλάβες αβέβαιου κακοήθους δυναμικού. Αντιμετωπίζονται με χειρουργική εξαίρεσή τους (βιοψία εκτομής), καθώς ανάλογα την παρουσία ατυπίας υπάρχει ένα ποσοστό αναβάθμισής τους σε in situ ή διηθητικό καρκίνωμα μετά την αφαίρεσή τους έως 20-30%. Επιπλέον, κάποιες από τις βλάβες αυτές αυξάνουν το ρίσκο για μελλοντική ανάπτυξη καρκινώματος μαστού

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν

  • Επίπεδη Επιθηλική ατυπία (Flat epithelial atypia-FEA)
  • Άτυπη υπερπλασία πόρων (Atypical Ductal Hyperplasia- ADH)
  • Άτυπη Υπερπλσία Λοβίων- Λοβιακό καρκίνωμα in situ ( ALH και LCIS)
  • Ακτινωτή ουλή/ Σύνθετη σκληρυντική βλάβη (Complex sclerosing lesion)
  • Ενδοπορικό Θήλωμα
  • Κυτταροβριθές Ινοαδένωμα
  • Βλάβες spindle cell/Αγγειακές βλάβες.
  • Αδενομυοεπιθηλίωμα
  • Μικροαδενική Αδένωση